Privacy Policy

Bij ieder gebruik van de webshop, is het Privacy Statement van petervanegmond.nl geldig. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, verklaart u akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle data die via de webshop wordt verzameld. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, diensten en producten van de webshop die voorzien zijn van een eigen Privacy Statement.

De webshop respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De webshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
• om het winkelen op de webshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

De webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien door onmacht onze gegevens alsnog in handen van derden komen, dan is de webshop daar niet aansprakelijk voor en zullen wij ons tot het uiterste inspannen om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan De webshop gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen heeft over het Privacy Statement van de webshop, kunt u een e-mail sturen naar contact@vanegmondfotos.nl .Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van ons Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.